Discount Startmenu windows 10 herstellen


De pc opnieuw instellen Belangrijk Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om uw pc opnieuw in te stellen. U kunt uw pc opnieuw instellingen vanuit Instellingen, vanuit het aanmeldingsscherm of via een herstelstation of installatiemedium.

Verwijdert wijzigingen die u in instellingen hebt aangebracht. Alles verwijderen Installeert Windows 10 opnieuw en verwijdert al uw persoonlijke bestanden. Gegevensverwijdering Aan verwijdert bestanden en schoont de schijf op. Als u van plan bent om uw pc weg te geven, te recyclen of te verkopen, gebruikt u deze optie.

Dit kan ongeveer twee uur in beslag nemen, maar het zorgt ervoor dat andere mensen de door u verwijderde bestanden niet gemakkelijk kunnen herstellen. Gegevensverwijdering Uit verwijdert alleen bestanden. Het duurt minder lang, maar is minder veilig. Uw pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm Als u Instellingen niet kunt openen, kunt u de pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm. Dat doet u als volgt: Sluit het installatiemedium dat u hebt gemaakt aan op uw pc en installeer Windows 10 opnieuw.

Dubbelklik in de hoofdmap van het station op setup. Select Wijzigen wat u wilt bewaren. Selecteer een van de volgende opties en selecteer daarna Volgende: Persoonlijke bestanden en apps behouden — Hiermee worden uw persoonlijke gegevens, apps en instellingen bewaard.

Alleen persoonlijke bestanden behouden — Hiermee worden uw persoonlijke gegevens en instellingen bewaard, maar worden alle apps verwijderd.

Niets behouden — Hiermee worden alle persoonlijke gegevens, instellingen en apps verwijderd. Waarschuwing U kunt een herinstallatie van Windows 10 niet ongedaan maken.

Maak eerst een back-up van uw bestanden als u de optie Niets behouden kiest. Als u wilt voltooien, selecteert u Installeren om Windows 10 opnieuw te installeren op uw pc. Uw pc wordt een paar keer opnieuw opgestart tijdens het opnieuw installeren. De pc herstellen met behulp van een installatiemedium Belangrijk Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om een herstelstation te kunnen gebruiken voor het herstellen of opnieuw instellen van uw pc.

Als u de pc niet kunt opstarten en u geen herstelstation hebt gemaakt, downloadt u een installatiemedium en gebruikt u dat om de pc te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om de pc opnieuw in te stellen.

Ga op een werkende pc naar de website van Microsoft voor het downloaden van software. Download het hulpprogramma voor het maken van media van Windows 10 en voer het vervolgens uit. Selecteer Installatiemedia voor een andere pc maken. Kies een taal, versie en architectuur 64 bits of 32 bits.

Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien. Sluit het installatiemedium dat u hebt gemaakt aan op uw niet-werkende pc, en zet het aan.

Als u het installatiescherm niet ziet, is uw pc mogelijk niet geconfigureerd voor opstarten vanaf een station. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw pc voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw pc en probeer het opnieuw.

Selecteer Uw computer herstellen. Selecteer in het scherm Kies een optie de optie Problemen oplossen. Daar kunt u: Het herstellen vanaf een herstelpunt heeft geen gevolgen voor uw persoonlijke bestanden. De pc herstellen of opnieuw instellen met behulp van een herstelstation Belangrijk Als u uw apparaat hebt versleuteld, hebt u uw BitLocker-sleutel nodig om een herstelstation te kunnen gebruiken voor het herstellen of opnieuw instellen van uw pc.

Als je de pc niet kunt opstarten, kun je een herstelstation gebruiken om de pc te herstellen vanaf een systeemherstelpunt of om de pc te herstellen. Zie Een herstelstation maken voor meer informatie over het maken van een herstelstation op een werkende pc. Opmerking Als u een Surface gebruikt, raadpleegt u Een USB-herstelstation voor Surface maken en gebruiken om een herinstallatiekopie te downloaden en te maken speciaal voor uw Surface-apparaat.

Om de pc terug te zetten of te herstellen met behulp van een herstelstation: Sluit het herstelstation aan en schakel de pc in. Selecteer op het scherm Kies een optie de optie Problemen oplossen en selecteer vervolgens een van de volgende twee opties.

Als u het scherm Kies een optie niet ziet, is uw pc mogelijk niet geconfigureerd voor opstarten vanaf een station. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw pc voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw pc. In de meeste gevallen hebt u 10 dagen om terug te gaan. Als u wilt teruggaan, moet u: Alles in de mappen windows. Alle gebruikersaccounts die u hebt toegevoegd na de upgrade verwijderen. Als u deze apps wilt herstellen, installeert u ze opnieuw vanuit de Microsoft Store.

Opmerking De optie in Instellingen om terug te gaan naar de vorige versie van Windows is alleen beschikbaar voor een beperkte tijd na de upgrade. Hiermee worden uw persoonlijke bestanden niet verwijderd. Als u teruggaat naar een eerdere build, wordt u niet verwijderd uit het Insider-programma. Herstellen vanaf een systeemherstelpunt Met deze optie wordt uw pc hersteld naar een eerder moment in de tijd, wat een systeemherstelpunt wordt genoemd. Herstellen heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden.

Typ configuratiescherm in het zoekvak op de taakbalk en kies vervolgens Configuratiescherm in de lijst met resultaten. Typ herstelin het zoekvak van het Configuratiescherm. Opmerkingen Als u niet het herstelpunt ziet dat u wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Meer herstelpunten weergeven in om meer herstelpunten weer te geven.

Als u geen herstelpunten ziet, kan dat komen omdat de systeembeveiliging niet is ingeschakeld. Controleer dit als volgt: In dit scenario is het niet mogelijk om uw pc te herstellen met een systeemherstelpunt en moet een van de andere opties voor systeemherstel worden gebruikt die op deze pagina worden vermeld. Als de optie Systeembeveiliging inschakelen is ingeschakeld, gaat u verder met stap 6. U ziet een lijst met items die worden verwijderd als u dit herstelpunt verwijdert.

Laatst bijgewerkt:

Apr 09,  · This bugs me every time I build a new computer and install Windows 10 on it. It's nothing I'm doing differently than the other 30 or so computers I've built and installed Windows 10 on. I'm using a USB drive that I created with FCU from the Media Creation Tool. Most of the installs I do with it work fine on Dells or HPs or other OEMs. Apr 20,  · Het Startmenu van Windows 10, zoeken in Windows en taakweergave knoppen op de Windows knoppenbalk werken niet meer, hoe kan ik dit herstellen? Ik heb er zelf nog geen last van gehad maar het komt regelmatig voor dat na het starten van de PC het Startmenu, zoeken in Windows en de taakweergave knoppen ineens niet meer werken. Windows 10 had een bug ervoor kon zorgen dat het startmenu vast komt te zitten en onbruikbaar wordt. Als je de nieuwste Windows 10 Anniversary Update installeert zal dit probleem vanzelf worden opgelost. Voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen updaten leggen we uit hoe je het probleem zelf kunt oplossen.

Buy cheap Startmenu windows 10 herstellen

Get PRO! Windows 10 start menu The new version of Windows forces you to use apps, which take up a huge part of the menu. What's more, the truly necessary folders and applications are virtually inaccessible. We have been producing alternative menus for more than 10 years and have put a lot of thought into the right solution for you. Thanks to our innovative interface solutions, you'll be able to enjoy working with Windows One-click launch This is our own one-of-a-kind feature.

HOWTO VIDEO:

Customize the Win10 Start Menu

Maya 2019 cheap license | soft cost contingency

Tags: AFTER EFFECTS, MICROSOFT PROFESSIONAL, ULTIMATE OEM