With discount Windows verkenner opnieuw installeren windows 7


Exe Bestandstypepictogrammen In Verkenner Maar Nergens anders Als je dit zou proberen, zijn alle pictogrammen die zijn gekoppeld die voor mij niet werken. Ik ben me niet bewust van? Voorbeelden naar veranderende bestandstypepictogrammen toen ik een interessant conflict tegenkwam. Heeft iemand anders ooit Dag iedereen, Ik heb een vreemde vraag, ik heb geprobeerd zoiets geprobeerd? Of oplossingen die zo gemakkelijk conflicteren met een soort van instelling of software. Kan iemand een mogelijke manier bedenken die kan oplossen?

Buy cheap Windows verkenner opnieuw installeren windows 7

Windows Verkenner instellingen, bibliotheken, sneltoetsen, branden Deze pagina is onderdeel van het Windows 7 archief. Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 7. De Windows Verkenner is de bestandsmanager van Windows waarmee bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.

De Windows Verkenner is standaard te vinden via het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires. Een erg onhandige locatie voor een programma dat zo vaak wordt gebruikt, gelukkig kan het ook makkelijker. Bijvoorbeeld door met rechts te klikken op de startknop en te kiezen voor Verkennen. Of door het programma direct via het startmenu toegankelijk te maken: Het makkelijkst werkt echter een snelkoppeling via de taakbalk: Weergave aanpassen Het onderdeel Beeld van de met de ALT-toets toegankelijke menubalk bevat een aantal interessante weergave-instellingen.

Zo kan de beeldweergave per map worden afgesteld op het gebruik, bijvoorbeeld de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door een fotocollectie en de indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, bestandsdatum en -grootte.

Via de knop Organiseren, optie Map- en zoekopties wijzigen, tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen kan de weergave van de op dat moment actieve map als standaard voor alle mappen worden ingesteld. De weergave van de boomstructuur in het navigatievenster links in de Verkenner kan via de knop Organiseren, Map- en zoekopties, tabblad Algemeen worden aangepast. Door tevens de optie Alle mappen weergeven te activeren, worden ook ongebruikte apparaten zonder opslagmedium kaartlezers, DVD-spelers e.

Het activeren van de optie Automatisch uitvouwen tot huidige map is erg praktisch omdat daarmee bij het openen van een map meteen de onderliggende boomstructuur wordt getoond.

Is er als gevolg van deze wijziging niet genoeg ruimte voor de weergave van de boomstructuur, trek dan de verticale afscheiding wat naar rechts. De menubalk is volgens de standaard instellingen verborgen, maar kan met de linker ALT-toets tijdelijk tevoorschijn worden gehaald.

Via de knop Organiseren, Indeling, Menubalk kan de menubalk permanent worden weergegeven. Wilt u de Windows Verkenner liever in een andere map laten openen, voeg dan een snelkoppeling aan het startmenu toe.

Klik vervolgens met rechts op de zojuist aangemaakte snelkoppeling en kies voor Eigenschappen. De weergave van de Windows Verkenner kan via de opdrachtregel bij Doel worden aangepast, zo verwijst de opdracht "D: Nadat de naam van de snelkoppeling is gewijzigd, kan deze naar het startmenu worden gesleept. Kies bij Uitvoeren voor Gemaximaliseerd zodat de Windows Verkenner bij het openen via deze snelkoppeling standaard het gehele scherm gebruikt.

Verborgen mappen en bestanden weergeven Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen, maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als de systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn.

Omdat de aanwijzingen op deze website ervan uit gaan dat alle bestanden zichtbaar zijn, is het verstandig deze nu alvast aan te passen op het tabblad Weergave via de knop Organiseren in de menubalk van de Windows Verkenner, Map- en zoekopties: Vink uit de optie Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen aanbevolen.

Vink uit de optie Extensies voor bekende bestandstypen verbergen. Vink aan de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven. LET OP: Bij het dagelijks werken met de computer zijn deze instellingen niet altijd even praktisch. Geavanceerde instellingen Door de geavanceerde instellingen knop Organiseren, optie Map- en zoekopties, tabblad Weergave aan te passen, kan het werken met de Windows Verkenner nog wat verder veraangenamen.

Zorgt de weergave van fotominiaturen ook wel thumbnails genoemd voor vertraging zorgen bij computers met een relatief trage harde schijf, deactiveer dan de optie Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen. Door de optie Lege stations in de map Computer verbergen te deactiveren, worden lege stations bijvoorbeeld een lege kaartlezer of een leeg DVD-station niet standaard verborgen bij de weergave van de map Computer. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen kost meer geheugen maar voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer de Windows Verkenner onverhoopt vastloopt.

De optie Selectievakjes gebruiken om items te selecteren kan nuttig zijn bij het selecteren van bestanden. Worden de miniatuurweergaven niet goed weergegeven? Verwijder ze dan eens met Windows Schijfopruiming.

Windows Verkenner zal de thumbnails opnieuw moeten aanmaken waardoor de weergaveproblemen mogelijk worden opgelost. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat de betreffende locatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een niet zo makkelijke registeraanpassing voor maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met de tool NoDrives Manager download: Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter s en bewaar de instellingen met de knop Save changes.

De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oplossing.

Volgens de standaard instellingen zijn alleen de bestanden uit de persoonlijke en de openbare voor elke gebruiker toegankelijke mappen aan de bibliotheken gekoppeld. Nieuwe opslaglocaties kunnen echter eenvoudig aan de bibliotheek worden toegevoegd: Dit is met name handig wanneer gebruik wordt gemaakt van een aparte partitie voor het opslaan van persoonlijke documenten.

Er zijn bibliotheken voor Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's maar het is ook mogelijk zelfgedefinieerde bibliotheken aan te maken bijvoorbeeld voor lopende projecten: Geef eventueel via het selectiekader Deze bibliotheek optimaliseren voor aan welk type bestanden documenten, afbeeldingen, muziek of video's er in de bibliotheek zijn opgeslagen zodat de weergave daarvoor kan worden geoptimaliseerd.

Handige sneltoetsen Met de F5-toets worden de gegevens in de Windows Verkenner ververst net als bij Internet Explorer.

De sneltoets CTRL-Z is ook handig wanneer binnen het e-mailprogramma Outlook een mailtje per ongeluk naar de verkeerde map is versleept. Bestanden met de muis verslepen Wanneer een bestand met de muis wordt versleept naar een andere map of partitie, is het vaak onduidelijk wat ermee gaat gebeuren: Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechter in plaats van de linker muisknop ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie. Zoeken Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht.

Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering dan zal het zoeken trager verlopen te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster.

Klik hier om deze locaties te indexeren Door deze balk te activeren, wordt deze locatie voortaan ook meegenomen bij de indexering. Het werkt heel simpel: De Windows Verkenner kan deze images van CD's of DVD's direct branden, hier hoeft dus geen externe brandsoftware voor te worden gebruikt!

Klik met rechts op het ISO-bestand en selecteer Openen met, Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden voor het automatisch starten van het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden. Foutmeldingen en opstartproblemen bij openen Windows Verkenner Invoegtoepassingen kunnen ervoor zorgen dat Windows Verkenner foutmeldingen vertoont, of zelfs helemaal niet meer op wil starten. Vertoont de verkenner dergelijke problemen, probeer dan eerst Windows Systeemherstel via het configuratiescherm, onderdeel Herstel toe te passen.

Is het probleem hiermee niet opgelost dan zijn invoegtoepassingen met behulp van de tool ShellExView download: Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Maak dan de selectie in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen of Afdrukken.

Ervaart u dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: Opdrachtprompt Via de Opdrachtprompt kunnen commando's worden opgegeven voor handelingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd. De opdrachtprompt wordt standaard zonder administratorrechten opgestart, waardoor bepaalde opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtprompt wordt met administratorrechten opgestart door met rechts op het icoontje Opdrachtprompt startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren.

Met het commando CMD in het veld Programma's en bestanden zoeken van het startmenu kan de Opdrachtprompt overigens sneller worden opgestart. Handige commando's: Gelukkig kan dit vanuit de Windows Verkenner veel makkelijker:

Download Popcorn 4 key | buy adobe acrobat 8 professional

Tags: SYMANTEC, EXCEL, ABLETON